2016 m. gruodžio 19 d., pirmadienis

Profesinių sąjungų balsas

Profesinėms sąjungoms likus nuošalyje nuo naujo Darbo kodekso svarstymų, Seimo narė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovė Virginija Vingrienė inicijavo parlamentarų, priklausančių LVŽS frakcijai, buvusiųjų profesinių sąjungų narių, susitikimą su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS) atstovais. Aptarti ne tik probleminiai klausimai, bet ir profsąjungų vaidmuo optimizuojant valstybės tarnybą, tobulinant darbą ir gerinant įvaizdį. Aptartas ir dviejų ministerijų iškėlimo į Kauną klausimas. Susitikime dalyvavo Seimo nariai Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas, Aušra Papirtienė, Gediminas Vasiliauskas.
Ankstesniosioms Vyriausybėms nuvertinus profesinių sąjungų vaidmenį, ypač kuriant socialinį modelį, valstybės tarnautojų profsąjungos įtraukimas į įstatymų svarstymo procesus būtų reikšmingas žingsnis sprendžiant viešojo sektoriaus darbuotojų problemas. Viena iš tokių – pastebimas valstybės tarnybos įvaizdžio smukimas, kurio pagrindinė priežastis – krizės metu sumažintas ir iki šiol nesugrąžintas bazinis darbo užmokestis, skaudžiausiai kertantis labai menkai atlyginamų profesijų: socialinių darbuotojų, muitinės, policijos, ugniagesių, darbuotojams. Tai viena iš pagrindinių profesionalių, iniciatyvių, atsakingų ir motyvuotų ekspertų stokos valstybės tarnyboje priežasčių. LVTPS Jaunimo centro atlikti emigruojančių iki 35 metų gyventojų apklausos rezultatai rodo: 80 procentų respondentų netenkina 400–500 eurų atlygis.
LVTPS atstovai pabrėžė Darbo kodekso įsigaliojimo atidėjimo iki vienų metų būtinybę, nes tai leistų sklandžiau pertvarkyti viešąjį sektorių prie to aktyviai prisidedant ir jo atsinaujinančių ir gerokai pagausėjusių profesinių sąjungų pajėgomis. Pavyzdžiui, pagausėjusios Žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos gretos ir įkurta Aplinkos ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga rodo ne tik darbuotojų teisių gynimo siekį planuojamo ministerijų iškėlimo į Kauną kontekste, bet ir darbuotojų iniciatyvas dėl bendros valstybės tarnybos pertvarkos. Labiausiai nuogąstaujama dėl dešimtmetį rotacijos aplenktų aukščiausio lygmens ministerijų karjeros pareigūnų galimos įtakos ministrų sprendimams. LVTPS atstovai įsitikinę stebėsenos ir aukščiausiojo lygmens vadovų rotacijos būtinybe.
Seimo narė, buvusi Žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė V. Vingrienė pabrėžė, jog nereikia baimintis pertvarkų, kviesdama tarnautojus aktyviau dalyvauti mažinant perteklinę biurokratinę naštą, nevengti rotacijos, persikvalifikavimo ir apskritai naujų iššūkių. „Tai pasitarnaus valstybės tarnybos darbo tobulinimui ir tarnautojų profesiniam augimui. Rotacija ne tik aukščiausių vadovų, bet ir ekspertiniame lygmenyje – labai normali kitų šalių, Europos Komisijos praktika. Tad gerinant valstybės tarnybos kompetencijas ir prestižą būtina sekti šiuo pavyzdžiu“, – įsitikinusi parlamentarė.
Susitarta atnaujinti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkės siuntimą LVTPS. Bus siekiama pasirašyti ir Seimo darbuotojų kolektyvinę sutartį su darbdaviu, stiprinant profsąjungų derybines galias. Tai pagerintų ir LVTPS, kaip tarpininkų, teikiant informaciją ir konsultacijas trišalio susitarimo aplinkoje, padėtį. Tokios galios suteikiamos profesinėms sąjungoms ne vienoje ES šalių. Taip joms pavyktų pakelti savo kartelę siekiant kokybiško narių atstovavimo, užtikrinant jų socialines garantijas ir taip stiprinant demokratinės valstybės pamatus.


Sekite V. Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.2016 m. gruodžio 17 d., šeštadienis

Vokietijos akademinių mainų alumnų diskusijose vyravo Lietuvos ir Vokietijos parlamentų rinkimų nuotaikos


Vokietijos akademinių mainų (DAAD) klubo narių kasmetinio Kalėdinio susitikimo-seminaro, šį kartą vykusio Birštono miestelyje metu vyko seminaras-diskusijos politikos tematika. Tai paskatino neseniai įvykę Lietuvos Parlamento rinkimai ir kitais metais vyksiantys Vokietijos „Bundestago“ rinkimai. Seminaro metu buvo pristatytos ir aptartos skirtingos dviejų šalių rinkimų sistemos, diskutuota naujausiomis aktualijomis, įvertintos rinkimų tendencijos, spėlionės ir rinkėjų nuotaikos.

Mes, Lietuva, savo naujojo žalia spalva nusidažiusio  parlamento sudėtį jau žinome, o kokiu keliu šį kart pasuks vokiečiai, dar tenka spelioti. Tikėkimės, žalia spalva pas juos išryškės dar labiau. Juo labiau, kad vienos federalinių žemių, buvusios nepalaužiamu krikdemų bastionu ir labiausiai industrinio regiono parlamentas pirmą kartą dominuojamas žaliųjų. Kaimynų ir giminaičių austrų Prezidento rinkimai atnešė pergalę taip pat žaliajam kandidatui prof. Aleksanderiui von der Belenui.

Būdama viena šio klubo narių, DAAD stipendijančių, Vokietijos Hallės universiteto alumnų, neseniai tapusi Lietuvos Seimo nare, kurios rinkiminę kampaniją kolegos klubo nariai labai aktyviai sekė ir palaikė, buvau pakviesta tarti sveikinimo žodį ir pakalbėti apie rinkiminių kovų patirtį. Gavau palinkėjimą iš mano politinį rinkiminį kelią sekusiųjų kolegų išlikti savimi, nepasikėlusia, arčiau žmonių. Tą galiu patikinti tikrai, aiškiai suvokdama, kad buvimas Seimo nare ne garbė ir ne privilegija, o itin didelė atsakomybė ir tarnystės misija.

Renginio data kaip tik sutapo su Prezidento Kazio Griniaus gimimo diena. Tai 150-asios jo gimimo metinės. Jis buvo mūsų partijos – LVŽS Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.
Gražių artėjančių švenčių DAAD klubo nariams, puikių naujų idėjų, iniciatyvų, savirealizacijos galimybių sėkmingai plėtojant tarptautinio bendradarbiavimo ir studijų mainų veiklas.
idėjinis pirmtakas, labai šviesi, talentinga ir išmintinga asmenybė, o kartu labai paprastas, kuklus, geraširdis, jautrus  žmogus, visada  išlikęs savimi, ištikimas savo idėjai, savo demokratijos, tarnystės paprastiems žmonėms principams. Jis yra ir bus mano didžiausias įkvėpėjas ir kelrodė žvaigždė. Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas. Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.
Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.
Puikias, produktyvias ir labai vaisingas diskusijas vainikavo ekskursija po kalėdine nuotaika alsuojančio Birštono kurorto gatves, susipažįstant su jo žymiomis vietomis, pasiklausant istorijų apie žymius žmones ir įvykius, pakvėpuojant sveiku Dzūkijos kurorto oru.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis

Apie Kauno regione samdomus „uostytojus“

Seimo Aplinkos komiteto posėdyje apsvarstytas Kauno regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių, tiksliau, komunalinių atliekų rūšiavimo klausimas. Iki šiol maniau, kad savivaldybės, numatydamos pramoninės veiklos sąlygas, kriterijus, apribojimus siekia darnos tarp visuomenės interesų, aplinkos ir verslo.
Daugiau skaitykite adresu http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/virginija-vingriene-apie-kauno-regione-samdomus-uostytojus-18-729068.

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. lapkričio 22 d., antradienis

Kolegos iš opozicijos, liaukitės žaisti žaidimą "Prieš" vien dėl žaidimo!Pirmoji mano, kaip parlamentarės, kalba Seime, palaikanti Sauliaus Skvernelio kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Stipriai puolamas opozicijos stovyklos, Saulius Skvernelis 90-ies Seimo narių balsais išrinktas XVII-osios vyriausybės vadovu. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi ne tik būdama jo kolege, bet šio istorinio sprendimo dalimi.


---
Gerbiami Seimo nariai,
Per ketvirtį amžiaus svarbiausioje Lietuvos salėje yra daug ir skambiai sakyta apie pokyčius, reformas, permainas. Bet, kartoms keičiantis, kalbos nugula skaitmeninėse Seimo stenogramų bylose.
O kiekvieno Seimo rinkimai rodo, kad piliečiai ieško atstovų, kurie atsigręš į paprastą žmogų, mylintį Tėvynę, tačiau norintį, kad ir Tėvynės valdžia jį gerbtų. Piliečiai pakeičia valdžios, kitaip tariant – politinio elito sudėtį tam, kad pakeistų arba priverstų keisti jos požiūrį į įstatymo vykdymą.  Istoriška ir reikšminga visada yra ne permainų pažadas, bet tokia vykdomosios valdžios lyderystė, kuri žino permainų vertę. Vertę paprasto žmogaus atžvilgiu.
Be arogancijos, atsakingai ir įsiklausant.
Ar Sauliaus Skvernelio tapimas premjeru pakeis lyderystės sampratą? Esu tikra – taip: norint priimti kad ir nepopuliarius sprendimus, jam pakaks ne tik ryžto, bet ir įsiklausymo į savo sąžinę, į ekspertų patarimus ir duomenis, jam pakanka nuovokos apie politinius ryšius tarp visų valdžių ir gebėjimo išgirsti kiekvienos srities profesionalų nuomonę, atrenkant tai, kas realu, vertinga, pagrįsta.
Žinau - jis bus ne metų, bet Perspektyvos, Lietuvos perspektyvos premjeras.
Nuostabu buvo išgirsti, kai pirmiausia  p. Saulius pabrėžė būtinumą sukurti demografinę programą. Tai drąsus pareiškimas, kylantis iš pojūčio, kad Lietuvai reikia rūpintis savo ateitimi, priimant pragmatinius sprendimus – nuo darnių, naudingų sąlygų šeimai iki švietimo ir mokslo. Tik tai užtikrintų mūsų visuomenės brandą, tik tai būtų jos perspektyva.
Tai pirmasis kandidatas į premjerus ir pirmasis Ministras Pirmininkas, kuris prabilo apie vaiko padėtį ir būtinumą Vyriausybei tuo susirūpinti. Beje, turime pripažinti, kad iki šiol ši jautri, bet veikiau nevyriausybinių organizacijų sritis buvo apleista net ir parlamentinės kontrolės aspektu.
Ir dar: naujausi iššūkiai mokesčių, švietimo, aplinkosaugos, valstybės tarnybos pertvarkos akistatoje reikalauja ne tik žinių ir patirties, bet ir gebėjimo įgyvendinti iškeltus uždavinius. Bet kuriai Vyriausybei vienas iš didžiausių iššūkių – ne vien „gerų“ sprendimų paieška, bet pirmiausia – jų socialinė darna.
Esu tikra ir tuo, jog Saulius gebės valdyti visą Vyriausybės komunikacijos procesą ir įveiks „nematomas rankas“, kad tie patys klausimai nestrigtų nei Vyriausybės kanceliarijoje, nei atskirų ministerijų koridoriuose. Todėl linkiu, kad p. Sauliui nepritrūktų ryžto jausti laiką; žinau kaip kolegė, kaip bendramintė – jis tikrai bus ta asmenybė, kuri nesileis vakarykščių patarimų apsupama ir vedina.
Kadaise Seime buvo pasakyta, kad esą Lietuva – tai premjero valstybė. Matyt, taip apibūdinti amžiaus pradžioje  vienas Seimo narys turėjo pagrindo, tačiau šiandien mes bandome keisti parlamentinės valstybės politinę kultūrą: tikiu, kad šis premjeras bus bendravimo su Seimu pavyzdys, vienodai gerbiantis poziciją ir opoziciją, ir parlamentą apskritai.
Svarbu yra ir tai, kad pirmą kart turime kandidatą, atstovaujantį 8-ojo  dešimtmečio kartą. Šie žmonės kūrę savo gyvenimus virsmo sąlygomis, ėjo nepramintais keliais, priėmė naujus iššūkius ir yra jų užgrūdinti. Tad ir šiandienos esminių pokyčių kryžkelėje, renkantis neišbandytus kelius, reikalingus plataus požiūrio, drąsių ir ryžtingų sprendimų, tik tokią patirtį turintis lyderis bus tinkamiausias.
Tad prašau jaunesnės ir vyresnės kartos atstovų iš opozicijos stovyklos susivienyti vardan mūsų valstybės, Tautos intereso labui, Tautos, kuriai mes visi, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ir nuo įsitikinimų vienodai tarnaujame. Nepaisant, kad parlamentinė demokratija leidžia žaisti žaidimą „prieš“ vien dėl žaidimo, vertėtų mums visiems – kad ir kurioje Seimo salės pusėje esame  –  parodyti kuo daugiau pasitikėjimo Sauliumi Skverneliu.


---


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.2016 m. spalio 7 d., penktadienis

Reikalingų pokyčių link...

Mieli draugai, kolegos, bendraminčiai,
Sekmadienį jūs ateisite prie balsadėžių nuspręsti Lietuvos likimą.
Tikiu, kad Jums ne tas pats į kas valdys mūsų šalį ateinančius ketverius metus, tad labai pasitikiu Jūsų sąmoningumu ir teisingu pasirinkimu.
Sprendžiate, žinoma, Jūs, žinantys geriausiai, kokius žmones norite matyti prie valstybės vairo.
Noriu tik pabrėžti, kad su senais, ilgai ir patogiai snūduriavusiais vairininkais pakreipti laivą nauja, neišbandyta, iššūkių ir nežinomybės kupina kryptimi vargiai pavyks.
Tad siūlau rinktis naujus veidus, naujas progresyvias idėjas politikoje. Balsuokite už veiklius, plataus požiūrio, drąsius, profesionalius, kūrybingus, į naujoves orientuotus, nebijančius rizikuoti žmones, ryžtingai nusiteikusius daryti pokyčius.
Kviečiu atiduoti savo balsą už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, sąrašo Nr. 6, reitinguojant mane, mano numeris sąraše - 27
Į politiką eiti ryžausi negalėdama taikstytis su situacija, kurioje šiandien esame. Negaliu ramiai stebėti, kas penktą žmogų esant skurde, augančią bedarbystę, oraus pragyvenimo neužtikrinančius vidutinius atlyginimus, bedarbius tėvus, už mokslą neišgalinčius susimokėti jaunus žmones.
Į neviltį varanti biurokratinė sistema, nepagarba samdomajam darbuotojui bei naujai kuriamam, ypač smulkiajam, verslui ne vieną verčia krautis lagaminus ir bėgti iš šalies.
Aš kaip ir Jūs, noriu, kad kiekvienas žmogus būtų svarbus, gerbiamas, jaustųsi orus ir esantis čia reikalingas, galintis įgyvendinti savo idėjas, laisvai kurti ir išreikšti savo nuomonę. Noriu ir galiu prie to prisidėti.
Būdama Seimo nare, sieksiu, kad būtų sumažinti socialiniai atotrūkiai, žmonės uždirbtų orų atlyginimą, sugrįžtų emigrantai, visuomenė taptų ekologiškai sąmoninga ir sveika.
Kaip žalioji, siekiu sustabdyti beatodairišką grėsmingą Lietuvos miškų kirtimą, užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą, derinant finansinę naudą su aplinkosauga ir žmonių gyvenimo kokybe.
Sieksiu atverti kelius pažangių technologijų, smulkaus verslo plėtrai, galimybei kurti naujas darbo vietas sau ir kitiems.
Valstybės tarnybos reforma, užtikrinanti profesionalią, pagarbią, konsultacijomis, o ne policiniu principu grįstą, žmogui tarnaujančią paslaugą, bus irgi mano prioritetų viršūnėje.
Jau dabar, būdama valstybės tarnautoja, aktyvi visuomenininkė, žalioji, darbovietės profsąjungos vadovė esu daug nuveikusi gindama viešąjį interesą, suformavusi pasipriešinimo genetiškai modifikuotų organizmų invazijai poziciją, iškovojusi kelius naujoms verslo perspektyvoms pluoštinių kanapių srityje. Aktyviai dirbu ir daug nuveikiau gamtos, miškų išsaugojimo, bendruomenės labui, iškovojau saugų vaikų kelią į mokyklą Pilaitėje (antradienį atidaryta požeminė pėsčiųjų perėja yra mano ir mano bendraminčių ilgos kovos rezultatas), gamtos erdvių prieinamumą visuomenei, mokyklų renovacijos projektų įgyvendinimą.
Ir daug kitų, gal ne taip garsiai skambančių, bet labai reikalingų darbų, kurie kažkam palengvino gyvenimą, išsaugojo medį, atvėrė kelius naujoms perspektyvoms.
Noriu tęsti pradėtus darbus, todėl dalyvauju politikoje, aiškiai suvokdama, kad norint nuveikti daugiau ir dirbti plačiau, būtina turėti platesnio veiklos spektro ir didesnių sprendimų galimybes. O tam reikalingas Jūsų visų palaikymas.
Į rinkimus einu su veiklia, bendraminčių profesionalų komanda, ryžtingai nusiteikusia daryti esminius pokyčius.
Einame su šūkiu „Orus žmogus - stipri valstybė“ ir tikime, kad tai tikrai įmanoma pasiekti bendromis visų mūsų pastangomis, veikiant kartu ir palaikant vieniems kitus.
Veikdami kartu mes esame jėga ir galime nuversti kalnus!
Šiandien, kaip ir Jūs visi, esu įsitikinusi, kad metas valstybės vairą perimti, mūsų, aštuntojo dešimtmečio arba "X" kartai. Žmonėms, kurie savo jėgomis susikūrėme savo gyvenimus, esame drąsūs, veiklūs, plataus požiūrio, ryžtingi, nebijantys išeiti iš saugios komforto zonos, rizikuoti, suklysti, o suklupus atsikelti ir vėl eiti iškeltomis galvomis pirmyn. Esame principingi, turintys savo nuomonę, nebijantys ją išreikšti. O svarbiausia, esame sukaupę pakankamai gyvenimiškos, profesinės patirties, įgiję išminties ir, būdami dar pakankamai jauni, energingi, veiklūs, kupini idėjų bei didelio noro jas realizuoti, turime puikų šansą parodyti, kad galima ir reikia dirbti kitaip!!!!
Išnaudokime šį šansą!
Tad kviečiu visus, ateikite sekmadienį, spalio 9 d. prie balsadėžių ir atiduokite savo balsą už sveiko proto pergalę, už naujus veidus politikoje, ryžtingai nusiteikusius siekti labai reikiamų pokyčių ir savo darbais jau įrodžiusių galint tuos pokyčius padaryti.
Palaikykite Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, sąrašo Nr. 6, mano numeris sąraše - 27. Kviečių palaikyti ir labai artimus mano bendraminčius, bendražygius žaliuosius idealistus: Tomas Tomilinas Nr. 47, Martynas Norbutas 99, Benius Rūtelionis - Nr. 41, Valdas Žička - Nr. 127, Marijonas Čapkovskis - 57, Zenonas Streikus - Nr. 40, Petras Valiūnas - Nr. 69, Dovile Sakaliene - Nr. 30, Vytautas Bakas - Nr. 12 ir kitus.
Aš pati turiu labai didelės garbės Karoliniškių rinkimų apygardoje balsuoti už mūsų sąrašo lyderį, tikrai artimą bendramintį Saulių Skvernelį, jo numeris sąraše - 1. Tad visus kaimynus pilaitiškius ir Karoliniškių gyventojus labai kviečių balsuoti už jį. Tai labai nuostabus žmogus, kolega, vadovas, nuoširdžiai ir ryžtingai siekiantis pokyčių. Didžiuojuosi, esanti vienoje komandoje su juo.
Taigi, linkiu visiems teisingo pasirinkimo ir didžiausios pergalės, nukreipiančios mus labai reikalingų pokyčių link.
 Pagarbiai
Virginija Vingrienė, LVŽS kandidiatė Justiniškių rinkimų apygardoje
Politinė reklama sukurta kandidatės Virginijos Vingrienės


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. spalio 6 d., ketvirtadienis

Popierinė aplinkosaugos lazda

Buhalterinę apskaitą dubliuoja registracijų prievolė, gausybė privalomų ataskaitų, apskaitų. Tai ne tik nemažina taršos, bet kuria papildomą administravimo naštą, reikalauja žmogiškųjų resursų, siurbia gamtos išteklius ir... patys generuoja taršą. Šitaip aplinką tausoti turinti politika ją tiesiog smaugia.


Daugiau skaitykite adresu http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/popierine-aplinkosaugos-lazda.htm.


http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/popierine-aplinkosaugos-lazda.htm.

2016 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis

Ligšiolinė politika – atliekų tvarkymas yra tik „reikalas“

Tarp valstybės valdymo, kontrolės institucijų ir struktūrų – daugybė, kurių steigimo įstatuose ir pareigybių aprašymuose išdidžiai deklaruojama pareiga saugoti gamtą, rūpinantis ja. Bet sostinėje eilinį kartą atliekų tema tapa skauduliu.


Daugiau skaitykite adresu http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/ligsioline-politika-atlieku-tvarkymas-yra-tik-reikalas.htm.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis

Tai kapoti jiems galvas ar nekapoti?


Mažinti valdininkų skaičių sutaupant milijardus biudžeto lėšų – skamba labai patraukliai, atrodo gražu ir paprasta. Tačiau ne paslaptis, kad absoliučiai visų galvų kapojimais grįstų pertvarkų rezultatas vienodas – dvigubai išsipučiantis biurokratinis aparatas.


Daugiau skaitykite adresu http://www.delfi.lt/partnerio-turinys/darni-lietuva/tai-kapoti-jiems-galvas-ar-nekapoti.d?id=72327730.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis

Valstybės tarnybos reforma – atleisti ar keisti?

Mažinti valdininkų skaičių sutaupant milijardus biudžeto lėšų – skamba labai patraukliai, atrodo gražu ir paprasta. Tačiau ne paslaptis, kad absoliučiai visų galvų kapojimais grįstų pertvarkų rezultatas vienodas – dvigubai išsipučiantis biurokratinis aparatas. Nepaisant to, toliau sėkmingai lipama ant to paties grėblio ir toliau siūlomos pasenusios, esą visas problemas išspręsiančių mažinimų idėjos, atmetant drąsius ir ryžtingus sprendimus veiksmingos vidinės pertvarkos link.


Daugiau skaitykite adresu http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/virginija-vingriene-valstybes-tarnybos-reforma-atleisti-ar-keisti-18-663895.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. gegužės 9 d., pirmadienis

Naujas sostinės meras tęsia pirmtako pradėtus darbus

Verkių draustinis iškirstas naujam keliui paskutinėmis dienomis prieš teismo sprendimą. Teismui paaiškinta, kad nelikus ginčijamų medžių, nebėra ką ir saugoti. Teismas argumentą priėmė.


Daugiau skaitykite adresu http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/virginija-vingriene-naujas-sostines-meras-tesia-pirmtako-pradetus-darbus-18-623941.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. balandžio 6 d., trečiadienis

Saugaus eismo dienos proga žalieji valstiečiai kviečiai vairuoti blaiviai

Šiandien saugaus eismo dienos proga Pilaitės gyventojams dovanojome širdelės formos lipdukus, kviesdami, vairuoti saugiai, blaiviai, saugoti gatvėje pėsčiuosius ypač vaikus. Pilaitiškiai palaikė iniciatyvą "už Blaivią". Akciją šiek tiek sutrukdė šaltas smarkokas lietus, permerkęs ir sušaldęs akcijos dalyvius, bei vertęs praeivius skubėti namo, bet dalis Pilaitės gyventojų buvo pasveikinti, apdovanoti širdelėmis ir noriai palaikė mūsų blaivią iniciatyvą.


Daugiau skaitykite adresu http://www.lvzs.lt/lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1799%3Asaugaus-eismo-dienos-proga-alieji-valstieiai-kvieiai-vairuoti-blaiviai#.WJRpY2c0O2w.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. balandžio 4 d., pirmadienis

S.O.S kastuvas Vilniaus merui – priminimas apie netesėtus pažadus


Šiandien popietę Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patarėjui Aleksandrui Zubriakovui. buvo įteiktas kastuvas su užrašu S.O.S. Juo susivienijimo Žali.LT atstovai paragino savivaldybės atstovus „išvalyti“ šiukšles ir imtis darbų – t. y. laikytis dar 2013 m. duotų pažadų atsodinti kertamus medžius Vilniaus mieste. Šia akcija priminta apie Vilniaus Verkių regioninio parko teritorijoje kertamus 3 ha šimtamečio miško plotus. Medžiai kertami siekiant nutiesti naują kelią, jungiantį Molėtų plentą ir Santariškes. Dar nenutiestai gatvei jau suteiktas Santaros pavadinimas.


Daugiau skaitykite adresu http://www.regionunaujienos.lt/s-o-s-kastuvas-vilniaus-merui-priminimas-apie-netesetus-pazadus/.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. sausio 26 d., antradienis

Socialiniai darbuotojai – be teisių, tačiau įpareigoti ir „kalti“. Ar ne metas reformoms?

„Klaidos – geriausios mokytojos“, pozityviai pažvelgiam į pertvarką išjudinančias tragedijas. Blogiau, kai net po jų nepasimokoma. Taip naujametinę nuotaiką košmaru pavertusi šventinių daugiadienių pasekmė iššaukė aktyvius debatus seniai tiksėjusios alkoholizmo bombos tema. Paskubinti sprendimai dėl priverstinio agresyvių alkoholikų gydymo, rimčiau pažiūrėta į jų vaikų globos pertvarką, prabilus net apie naują tarnybą. Tai itin svarbios, bet tik dalinės priemonės, pridengiančios šios srities esminių reformų šerdį. Štai skurdo kamuojamas, dėmesio ir pertvarkos seniai besišaukiantis socialinių darbuotojų sektorius praslydo net pro skvarbias viešųjų medijų akis.


Daugiau skaitykite adresu http://alkas.lt/2016/01/21/v-vingriene-socialiniai-darbuotojai-be-teisiu-taciau-ipareigoti-ir-kalti-ar-ne-metas-reformoms/.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. sausio 16 d., šeštadienis

Sprendžiami klausimai dėl eismo saugumo Pilaitės prospekteSausio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus eismo komisijoje pagaliau vyko pernai sausio 7 d. Pilaitės bendruomenės ir žaliųjų iškelti klausimai dėl eismo saugumo Pilaitės prospekte. Atsakydami į mūsų rašte išdėstytus reikalavimus komisijos nariai informavo, kad:


1. Šiemet (data neįvardyta) prasidės požeminės pėsčiųjų perėjos šalia Pupos įrengimo darbai. Jau paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas. Perėja iki metų pabaigos turi būti baigta, nes jau didesnė dalis jos jau įrengta, bet statybos prospekto tiesimo etape užšaldyta.
2. Kitas mūsų prašymas dėl iškilios perėjos ties Karaliaučiaus gatve jau įvykdytas. Be to, pačioje Karaliaučiaus gatvėje įrengti paryškinti perėjų ženklai, taip pat viena iškili perėja, o dar viena panaši perėja bus įrengta greitu laiku.
3. Pilaitės prospekte šalia Lukoil degalinės šiuo metu padarytas signalinis perėjos apšvietimas, o greitu laiku bus įrengta šviesoforu reguliuojama perėja, perkėlus ją šalia planuojamos jungties su Sidarionių gatve. Bus atitinkamai perkelti ir autobusų sustojimai. Jungties tiesimo darbus žadama pradėti ir (greičiausiai) baigti dar šiemet.
4. Tik į reikalavimą įrengti greičio ribojimo priemones ir sumažinti greiti iki 40 km/h prilyginant perėjose šalia mokyklų neatsižvelgta.
5. Kol kas neišspręstas ir greičio ribojimo klausimas Pilaitės prospekte Įsruties gatvės sankryžoje atsisakius šviesoforu reguliuojamos perėjos šalia Pupos. Juk tokiu atveju atsivers keliai greičio viršijimui. Kol kas klausimas dėl mūsų reikalaujamos iškilios perėjos lieka atviras. Išsiskyrėm su mūsų pozicija šį klausimą kelti toliau, kad Pilaitės pėstieji būtų apsaugoti.
Visi komisijos nariai ne labai turėdami kitų argumentų, nuolat akcentuodami pačių pėsčiųjų problemą ir siūlydami mokyti vaikus. Tas tikrai daroma nuolat, beje. Be to, dar šiandien darbuotojai atvažiavę nufotografavo ir susitikimo metu demonstravo nuotraukas pėsčiųjų nedrausmingumo atvejus, jiems einant per raudoną (ypač prie Pupos). Mačiau ir aš tokius atvejus, bet niekas iš pėsčiųjų nepuola po ratais, eina tada, kai mašinų gatvėje nėra, juo labiau, kad kirsti gatvę signalo intervalai labai jau ilgi ir nesuderinti. Bet, kaip suprantu, iki metų galo ši problema išsispręs atsiradus požeminei perėjai.
Po to, jie dar pabrėžė, kad Pilaitėje jau gerai yra blogesnių situacijų. Bet juk viską ką šiandien turime, mes išsikovojome patys. Raštą po rašto siųsdami reikalavimus. Ir kodėl mes to neturime daryti.
Manau, kad mes turime išlikti principingi ir pareikalauti iškilios perėjos ir ties Įsruties gatve. Nes įrengus požeminę perėją, problemų su greičio viršijimu padidės.
Ačiū Jums visiems už parašus, kuriuos ne vienam teko padėti jau keletą kartų, rašėm kelis kolektyvinius raštus, apskritai savivaldybei šiuo klausimu mes apie save primename kasmet nuo pat prospekto atidarymo 2007 m. Matau, dar ne pabaiga, bet viskas eina į gerą ir tikrai situacija pagerėjo. Taigi, viską bendromis jėgomis išspręsime iki galo.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.