2016 m. gruodžio 19 d., pirmadienis

Profesinių sąjungų balsas

Profesinėms sąjungoms likus nuošalyje nuo naujo Darbo kodekso svarstymų, Seimo narė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovė Virginija Vingrienė inicijavo parlamentarų, priklausančių LVŽS frakcijai, buvusiųjų profesinių sąjungų narių, susitikimą su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS) atstovais. Aptarti ne tik probleminiai klausimai, bet ir profsąjungų vaidmuo optimizuojant valstybės tarnybą, tobulinant darbą ir gerinant įvaizdį. Aptartas ir dviejų ministerijų iškėlimo į Kauną klausimas. Susitikime dalyvavo Seimo nariai Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas, Aušra Papirtienė, Gediminas Vasiliauskas.
Ankstesniosioms Vyriausybėms nuvertinus profesinių sąjungų vaidmenį, ypač kuriant socialinį modelį, valstybės tarnautojų profsąjungos įtraukimas į įstatymų svarstymo procesus būtų reikšmingas žingsnis sprendžiant viešojo sektoriaus darbuotojų problemas. Viena iš tokių – pastebimas valstybės tarnybos įvaizdžio smukimas, kurio pagrindinė priežastis – krizės metu sumažintas ir iki šiol nesugrąžintas bazinis darbo užmokestis, skaudžiausiai kertantis labai menkai atlyginamų profesijų: socialinių darbuotojų, muitinės, policijos, ugniagesių, darbuotojams. Tai viena iš pagrindinių profesionalių, iniciatyvių, atsakingų ir motyvuotų ekspertų stokos valstybės tarnyboje priežasčių. LVTPS Jaunimo centro atlikti emigruojančių iki 35 metų gyventojų apklausos rezultatai rodo: 80 procentų respondentų netenkina 400–500 eurų atlygis.
LVTPS atstovai pabrėžė Darbo kodekso įsigaliojimo atidėjimo iki vienų metų būtinybę, nes tai leistų sklandžiau pertvarkyti viešąjį sektorių prie to aktyviai prisidedant ir jo atsinaujinančių ir gerokai pagausėjusių profesinių sąjungų pajėgomis. Pavyzdžiui, pagausėjusios Žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos gretos ir įkurta Aplinkos ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga rodo ne tik darbuotojų teisių gynimo siekį planuojamo ministerijų iškėlimo į Kauną kontekste, bet ir darbuotojų iniciatyvas dėl bendros valstybės tarnybos pertvarkos. Labiausiai nuogąstaujama dėl dešimtmetį rotacijos aplenktų aukščiausio lygmens ministerijų karjeros pareigūnų galimos įtakos ministrų sprendimams. LVTPS atstovai įsitikinę stebėsenos ir aukščiausiojo lygmens vadovų rotacijos būtinybe.
Seimo narė, buvusi Žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė V. Vingrienė pabrėžė, jog nereikia baimintis pertvarkų, kviesdama tarnautojus aktyviau dalyvauti mažinant perteklinę biurokratinę naštą, nevengti rotacijos, persikvalifikavimo ir apskritai naujų iššūkių. „Tai pasitarnaus valstybės tarnybos darbo tobulinimui ir tarnautojų profesiniam augimui. Rotacija ne tik aukščiausių vadovų, bet ir ekspertiniame lygmenyje – labai normali kitų šalių, Europos Komisijos praktika. Tad gerinant valstybės tarnybos kompetencijas ir prestižą būtina sekti šiuo pavyzdžiu“, – įsitikinusi parlamentarė.
Susitarta atnaujinti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkės siuntimą LVTPS. Bus siekiama pasirašyti ir Seimo darbuotojų kolektyvinę sutartį su darbdaviu, stiprinant profsąjungų derybines galias. Tai pagerintų ir LVTPS, kaip tarpininkų, teikiant informaciją ir konsultacijas trišalio susitarimo aplinkoje, padėtį. Tokios galios suteikiamos profesinėms sąjungoms ne vienoje ES šalių. Taip joms pavyktų pakelti savo kartelę siekiant kokybiško narių atstovavimo, užtikrinant jų socialines garantijas ir taip stiprinant demokratinės valstybės pamatus.


Sekite V. Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.2016 m. gruodžio 17 d., šeštadienis

Vokietijos akademinių mainų alumnų diskusijose vyravo Lietuvos ir Vokietijos parlamentų rinkimų nuotaikos


Vokietijos akademinių mainų (DAAD) klubo narių kasmetinio Kalėdinio susitikimo-seminaro, šį kartą vykusio Birštono miestelyje metu vyko seminaras-diskusijos politikos tematika. Tai paskatino neseniai įvykę Lietuvos Parlamento rinkimai ir kitais metais vyksiantys Vokietijos „Bundestago“ rinkimai. Seminaro metu buvo pristatytos ir aptartos skirtingos dviejų šalių rinkimų sistemos, diskutuota naujausiomis aktualijomis, įvertintos rinkimų tendencijos, spėlionės ir rinkėjų nuotaikos.

Mes, Lietuva, savo naujojo žalia spalva nusidažiusio  parlamento sudėtį jau žinome, o kokiu keliu šį kart pasuks vokiečiai, dar tenka spelioti. Tikėkimės, žalia spalva pas juos išryškės dar labiau. Juo labiau, kad vienos federalinių žemių, buvusios nepalaužiamu krikdemų bastionu ir labiausiai industrinio regiono parlamentas pirmą kartą dominuojamas žaliųjų. Kaimynų ir giminaičių austrų Prezidento rinkimai atnešė pergalę taip pat žaliajam kandidatui prof. Aleksanderiui von der Belenui.

Būdama viena šio klubo narių, DAAD stipendijančių, Vokietijos Hallės universiteto alumnų, neseniai tapusi Lietuvos Seimo nare, kurios rinkiminę kampaniją kolegos klubo nariai labai aktyviai sekė ir palaikė, buvau pakviesta tarti sveikinimo žodį ir pakalbėti apie rinkiminių kovų patirtį. Gavau palinkėjimą iš mano politinį rinkiminį kelią sekusiųjų kolegų išlikti savimi, nepasikėlusia, arčiau žmonių. Tą galiu patikinti tikrai, aiškiai suvokdama, kad buvimas Seimo nare ne garbė ir ne privilegija, o itin didelė atsakomybė ir tarnystės misija.

Renginio data kaip tik sutapo su Prezidento Kazio Griniaus gimimo diena. Tai 150-asios jo gimimo metinės. Jis buvo mūsų partijos – LVŽS Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.
Gražių artėjančių švenčių DAAD klubo nariams, puikių naujų idėjų, iniciatyvų, savirealizacijos galimybių sėkmingai plėtojant tarptautinio bendradarbiavimo ir studijų mainų veiklas.
idėjinis pirmtakas, labai šviesi, talentinga ir išmintinga asmenybė, o kartu labai paprastas, kuklus, geraširdis, jautrus  žmogus, visada  išlikęs savimi, ištikimas savo idėjai, savo demokratijos, tarnystės paprastiems žmonėms principams. Jis yra ir bus mano didžiausias įkvėpėjas ir kelrodė žvaigždė. Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas. Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.
Įsijungėm į labai įdomias ir prasmingas diskusijas. Su kolege Bundestago darbuotoja lietuvaite pasikalbėjome apie jų parlamentarus. Gavau palinkėjimą iš mano politinį kelią sekusiųjų ir palaikiusiųjų kolegų allumnų išlikti nepasikėlusia, neužvaldyta valdžios galios. Galiu patikinti viena, kad taip ir bus. Juk aiškiai suvokiu, kad buvimas Seimo nariu yra ne garbė ir privilegija, o be galo didelė atsakomybė. Be to, bet kokia pozicija yra tik labai laikina, tad svarbiausia išlikti savimi, žmogumi, kukliu ir paprastu žmogumi. Mane mane labai įkvepia Prezidento Kazio Griniaus pavyzdys, kurio gimimo 150- asias metines šiandien kaip tik ir švenčiame. Jis yra mūsų idėjinis pirmtakas, buvo labai šviesi išmintinga, asmenybė ir visada liks mano, kaip politikės, pats didžiausias įkvėpėjas.
Puikias, produktyvias ir labai vaisingas diskusijas vainikavo ekskursija po kalėdine nuotaika alsuojančio Birštono kurorto gatves, susipažįstant su jo žymiomis vietomis, pasiklausant istorijų apie žymius žmones ir įvykius, pakvėpuojant sveiku Dzūkijos kurorto oru.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2016 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis

Apie Kauno regione samdomus „uostytojus“

Seimo Aplinkos komiteto posėdyje apsvarstytas Kauno regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių, tiksliau, komunalinių atliekų rūšiavimo klausimas. Iki šiol maniau, kad savivaldybės, numatydamos pramoninės veiklos sąlygas, kriterijus, apribojimus siekia darnos tarp visuomenės interesų, aplinkos ir verslo.
Daugiau skaitykite adresu http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/virginija-vingriene-apie-kauno-regione-samdomus-uostytojus-18-729068.

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.