2017 m. kovo 20 d., pirmadienis

Įvyko Virginijos Vingrienės organizuota nacionalinė konferencija "Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija"

Kovo 20 d., minint tarptautinę žemės dieną, Lietuvos Respublikos Seime įvyko Seimo narės Virginijos Vingrienės organizuota nacionalinė konferencija "Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija".

Konferencijos dalyvių gretose buvo galima pamatyti Seimo narius, urėdijų girininkus iš visos Lietuvos, medienos pramonės atstovų ir žingeidžių studentų. Pranešimus skaitė mokslininkai, ekspertai ir valstybinių institucijų atstovai.


Konferencijos vaizdo įrašus galite pažiūrėti čia:
Pirma dalis: https://www.youtube.com/watch?v=pNR1tdMmeDE
Antra dalis: https://www.youtube.com/watch?v=IYrV7X-2iSI
Trečia dalis: https://www.youtube.com/watch?v=NDQv9ewgSc4
Spaudos konferencija: https://www.youtube.com/watch?v=_ImmdgxcCPM

Konferencijoje buvo svarstyta rezoliucija, kurios tekstas pateikiamas žemiau.
NACIONALINĖS KONFERENCIJOS


LIETUVOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ IR MIŠKININKYSTĖS ATEITIES VIZIJA


R E Z O L I U C I J A


2017 m. kovo 20 d.


Lietuvos Respublikos Seimas


Gedimino pr. 53,  Vilnius
 
Įvertindami Lietuvos svarbiausio turto – miško – reikšmę Lietuvos visuomenei, gamtai ir šalies ekonomikai, pritardami pažangos ir progreso pokyčių būtinumui, tačiau giliai susirūpinę dėl planuojamos valstybinių miškų valdymo reformos skubotumo, kylančio įvairių socialinių grupių nepasitenkinimo dėl pokyčių, tikėtinai sukelsiančių neigiamų pasekmių, kreipiamės į atsakingas šios srities valstybinio valdymo institucijas – Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją.
Prašome, prieš pradedant įgyvendinti pokyčius, parengti detalų valstybinių miškų valdymo reformos planą su išsamiu pokyčių poveikio vertinimu ir neigiamų pasekmių suvaldymo priemonėmis, o planą pristatyti visuomenei bei suinteresuotoms šalims.
Valstybinių miškų valdymo reformos plane privalo būti:
  1. Atlikta kaštų ir naudos analizė;
  2. Atliktas pokyčių socialinio poveikio vertinimas;
  3. Įvertinta pokyčių įtaka regionų darbo rinkai, numatytos priemonės neigiamų pasekmių sumažinimui;
  4. Įvertinta pokyčių įtaką regionų (ypač smulkiajam) verslui, numatytos priemonės smulkiojo verslo interesų užtikrinimui;
  5. Numatytos priemonės, užkardančios monopolinius ar oligopolinius susitarimus miško darbų paslaugų tiekimui ir žaliavos (medienos) įsigijimui;
  6. Nustatyti aiškūs sektoriaus veiklos tikslai ir veiklos rodikliai bei reformos alternatyvos;
  7. Nustatyti privalomi investicijų rodikliai miško atkūrimui, priežiūrai, rekreacijos objektams, biologiniai įvairovei puoselėti, priešgaisrinei miško apsaugai, miško infrastuktūrai;
  8. Įvertinti suinteresuotų šalių – darbuotojų, pramonės, miško rangovų, gamtininkų, savivaldybių, visuomenės ir NVO – lūkesčiai, sudaryta konsultacinė grupė;
  9. Užtikrinti miškininko profesijos perspektyvas ir tobulėjimo sąlygas, taip pat deramą pagarbą miškininkų profesijai;
  10. Parengti įstatymų pataisas, užkertančias bet kokias prielaidas valstybinių miškų privatizavimui ar bet kokiam kitam privataus kapitalo valdymui, naudojimui ar disponavimui.
Nepateikus atsakymų į šiuos klausimus, dabartinis reformos modelis Seime neturėtų būti svarstomas.
Pokyčių sėkmė priklauso nuo tikslų aiškumo, proceso viešumo ir skaidrumo, bei sugebėjimo pasiekti kompromisinį susitarimą.Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą