2017 m. sausio 5 d., ketvirtadienis

Pakuočių užstato sistema išnaudojama nepakankamai

Šiandien efektyviai veikianti užstato už vienkartines pakuotes sistema, įgyvendinama sistemos administratorių, apima ne visų rūšių pakuočių tvarkymą, nepaisant to, kad tikrai yra pajėgi įgyvendinti ir didesnės apimties pakuočių atliekų tvarkymo funkcijas.

Būtina tvarkyti be išimties visų alkoholinių gėrimų pakuotes, neskirstant pakuočių pagal tai, kas į jas talpinama. Teršia - pati pakuotė, o ne jos esamas ar buvęs turinys.Daugiau skaitykite adresu http://www.delfi.lt/verslas/verslas/istatymo-pataisa-itrauks-daugiau-pakuociu-rusiu-i-uzstato-sistema.d?id=73377892.
Su įstatymo projektu galite susipažinti adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/46218640d35211e69c5d8175b5879c31?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=21474c74-596a-47a5-b990-d6ac623d1898.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.