2016 m. gruodžio 19 d., pirmadienis

Profesinių sąjungų balsas

Profesinėms sąjungoms likus nuošalyje nuo naujo Darbo kodekso svarstymų, Seimo narė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovė Virginija Vingrienė inicijavo parlamentarų, priklausančių LVŽS frakcijai, buvusiųjų profesinių sąjungų narių, susitikimą su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS) atstovais. Aptarti ne tik probleminiai klausimai, bet ir profsąjungų vaidmuo optimizuojant valstybės tarnybą, tobulinant darbą ir gerinant įvaizdį. Aptartas ir dviejų ministerijų iškėlimo į Kauną klausimas. Susitikime dalyvavo Seimo nariai Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas, Aušra Papirtienė, Gediminas Vasiliauskas.
Ankstesniosioms Vyriausybėms nuvertinus profesinių sąjungų vaidmenį, ypač kuriant socialinį modelį, valstybės tarnautojų profsąjungos įtraukimas į įstatymų svarstymo procesus būtų reikšmingas žingsnis sprendžiant viešojo sektoriaus darbuotojų problemas. Viena iš tokių – pastebimas valstybės tarnybos įvaizdžio smukimas, kurio pagrindinė priežastis – krizės metu sumažintas ir iki šiol nesugrąžintas bazinis darbo užmokestis, skaudžiausiai kertantis labai menkai atlyginamų profesijų: socialinių darbuotojų, muitinės, policijos, ugniagesių, darbuotojams. Tai viena iš pagrindinių profesionalių, iniciatyvių, atsakingų ir motyvuotų ekspertų stokos valstybės tarnyboje priežasčių. LVTPS Jaunimo centro atlikti emigruojančių iki 35 metų gyventojų apklausos rezultatai rodo: 80 procentų respondentų netenkina 400–500 eurų atlygis.
LVTPS atstovai pabrėžė Darbo kodekso įsigaliojimo atidėjimo iki vienų metų būtinybę, nes tai leistų sklandžiau pertvarkyti viešąjį sektorių prie to aktyviai prisidedant ir jo atsinaujinančių ir gerokai pagausėjusių profesinių sąjungų pajėgomis. Pavyzdžiui, pagausėjusios Žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos gretos ir įkurta Aplinkos ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga rodo ne tik darbuotojų teisių gynimo siekį planuojamo ministerijų iškėlimo į Kauną kontekste, bet ir darbuotojų iniciatyvas dėl bendros valstybės tarnybos pertvarkos. Labiausiai nuogąstaujama dėl dešimtmetį rotacijos aplenktų aukščiausio lygmens ministerijų karjeros pareigūnų galimos įtakos ministrų sprendimams. LVTPS atstovai įsitikinę stebėsenos ir aukščiausiojo lygmens vadovų rotacijos būtinybe.
Seimo narė, buvusi Žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirmininkė V. Vingrienė pabrėžė, jog nereikia baimintis pertvarkų, kviesdama tarnautojus aktyviau dalyvauti mažinant perteklinę biurokratinę naštą, nevengti rotacijos, persikvalifikavimo ir apskritai naujų iššūkių. „Tai pasitarnaus valstybės tarnybos darbo tobulinimui ir tarnautojų profesiniam augimui. Rotacija ne tik aukščiausių vadovų, bet ir ekspertiniame lygmenyje – labai normali kitų šalių, Europos Komisijos praktika. Tad gerinant valstybės tarnybos kompetencijas ir prestižą būtina sekti šiuo pavyzdžiu“, – įsitikinusi parlamentarė.
Susitarta atnaujinti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkės siuntimą LVTPS. Bus siekiama pasirašyti ir Seimo darbuotojų kolektyvinę sutartį su darbdaviu, stiprinant profsąjungų derybines galias. Tai pagerintų ir LVTPS, kaip tarpininkų, teikiant informaciją ir konsultacijas trišalio susitarimo aplinkoje, padėtį. Tokios galios suteikiamos profesinėms sąjungoms ne vienoje ES šalių. Taip joms pavyktų pakelti savo kartelę siekiant kokybiško narių atstovavimo, užtikrinant jų socialines garantijas ir taip stiprinant demokratinės valstybės pamatus.


Sekite V. Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.