2017 m. liepos 31 d., pirmadienis

Aplinkosaugos seminaras Druskininkuose

Druskininkuose liepos 28 d. (penktadienį) vykusio seminaro metu pradėta įdomi diskusija ekologiniu požiūriu grįsto ekonomikos modelio – žiedinės (ciklinės) ekonomikos tema. Tai pažangaus EK požiūrio politika. Laikantis jo, siekiama ne tik tausaus ribotų gamtos išteklių naudojimo, bet ir aukštos kokybės produkcijos, kai ji įtraukiama į uždarą be atliekų ciklą, gamyba. Tai vienas ambicingiausių gamybos tikslų. Uždarame gamybos cikle siekiama atliekas kaip žaliavą naudoti kitiems produktams gaminti minimaliai sumažinus sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.

Pagrindinė schemos žinia apima ne tik tausų žaliavų naudojimą, atliekų tvarkymą, bet visą produkcijos ciklo visumą nuo projektavimo, gamybos, platinimo, prekybos, vartojimo, pakartotinio panaudojimo iki atliekų surinkimo, tvarkymo, perdirbimo ir jos kaip žaliavos panaudojimo kitiems produktams pagaminti. Visose etapuose siektinas ekologiškai tausaus požiūrio dominavimas. Tai tenkina prevencijos, pakartotinio naudojimo, atnaujinimo, galimybės patobulinti ar perdirbimo tikslus. Nors mažiau priimtinas nepanaudojamų, neperdirbamų atliekų deginimas, bet jis taip pat yra vienas iš būdų pagaminti aukštos kokybės kietąjį atgautąjį kurą, puikią žaliavą šilumai gauti, o po jo likusius degimo produktus, tokius kaip pelenai, šlakai, tinka naudoti kaip statybines medžiagas ar kitokiu tikslu. Tai leidžia racionaliai panaudoti visą jų turinį, nepaliekant nieko šalinti sąvartynuose.
Žiedinė ekonomika – tai ne vien ekologinių, bet ir ekonominių bei socialinių sprendimų kelias, grindžiamas naujais pažangių verslų, aukštų technologijų, aukštos pridėtinės vertės kūrimu, ekonomikos pažanga, naujų galimybių ir darbo vietų požiūriais. Diskusijoje dalyvavę įvairių sričių specialistai, pradedant gamintojais, vartotojais, atliekų tvarkytojais, ir baigiant savivaldos, valstybės institucijų, darbdavių, profesinių sąjungų atstovais ir politikais, išsakė savo mintis, idėjas, siūlymus, įvardino ne tik galimybes, bet ir galimas kliūtis bei problemas. Tai atvėrė kelią plačiam dialogui, bendromis jėgomis ieškoti racionaliausių, tinkamiausių sprendimų, padedančių įgyvendinti naujais iššūkiais grindžiamos pažangios resursų tausojimo ir racionalaus jų pakartotinio naudojimo žiediniame gamybos cikle sistemos įgyvendinimo. Čia svarbiausiais įvardinti siekis atrasti tinkamas paskatas ir įvertinti priimtiniausius mūsų sąlygoms ciklinės ekonomikos kelio prioritetus. Diskusija buvo svarbi ir produktyvi, o verslo atstovai, matydami tokioje novatoriškoje gamybos srityje perspektyvas, labai atvirai ir aktyviai dalinosi savo pastebėjimais, pasiūlymais, idėjomis. Prie to prisidėjo ir motyvuojanti žaliausio kurorto Lietuvoje aplinka.
Druskininkai šiai diskusijai pasirinkti ne atsitiktinai. Mat šis miestas labai dažnai tampa pažangių sprendimų pirmtaku. Tikimės ir šį kartą susitikimas nepasibaigė tik plačiomis diskusijomis, bet taps ir realių ciklinės ekonomikos sprendimų kelio pradžia. Džiugu, kad būtent Druskininkuose įsikūrusi viena pažangiausių iš stiklo duženų putstiklį – ekologišką termoizoliacinę granuliuotą medžiagą – gaminanti įmonių UAB „Stikloploras“. Tai pirmoji Baltijos šalyse tokio pobūdžio įmonė, pasiruošusi plėstis dėl didelės ir nuolat didėjančios produkcijos paklausos. Ji yra puikus žiedinės ekonomikos modelio įgyvendinimo pavyzdys.
Čia įvykęs seminaras – diskusijų ir kitose savivaldybėse pradžia. Taigi, mes, – organizatoriai, turėdami tikslą įvertinti kiekvieno regiono specifiką, įtraukti į plačią diskusiją verslo ir vietos savivaldos atstovus, išgirsti jų poreikius, padėti atverti kelius tinkamiausių ir reikalingų naujos kartos ekonomikos proceso sprendimų įgyvendinimo proveržiui, pasiruošę dirbti šia linkme.
O mūsų, – žaliųjų politikų – , uždavinys sudaryti tinkamiausias sąlygas verslui eiti šiuo pažangos ir naujų galimybių paieškų keliu.
Juo labiau, kad atsižvelgus į ES ir pasaulinę ekopolitinę padėtį, įvertinus Lietuvos valdančiosios politinės partijos LVŽS pagrindines programines nuostatas ir atliekamus veiksmus, taip pat peržiūrint šalies ekonominę, socialinę, verslo (naujų galimybių realizavimo poreikį) aplinką ir besiformuojančias galimybes, dar niekada politinė padėtis Lietuvoje nebuvo tokia palanki progresyviam žiedinės (ciklinės) ekonomikos diegimui.
Turėdami palankią sprendimų priėmimo poziciją, privalome išnaudoti šią puikią galimybę ir praskinti kelią labai reikalingai perspektyviai naujovei ir pažangai. O tam turime dar tris metus prieš akis.
Todėl darbas bendradarbiaujant su visų sričių atstovais, mokantis iš klaidų (pirmiausia, – savųjų), jas taisant, augant patiems, tobulėjant, ieškant pačių racionaliausių ir tinkamiausių sprendimų ir juos tobulinant yra ir bus mūsų prioritetų viršūnėje. Pirmieji sudėtingi sprendimai gal ne visiškai tobuli, – suprantame, kad jie tobulintini ir jau tobulinami, priimti urėdijų reformos, atliekų tvarkymo pertvarkos kontekste jau pradedami įgyvendinti. Tai optimistiškai nuteikianti didelio, labai svarbaus, reikalingo ir atsakingo kelio pradžia. Juo ir esame ryžtingai nusiteikę eiti iki galo.

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą