2017 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

ERK nariai susitiko su EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovu

Rugsėjo 5 d. Seimo Europos reikalų komiteto (ERK) nariai susitiko su Europos Komisijos (EK) Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato direktoriaus pavaduotoju Simonu Mordue.
ERK pirmininkas Gediminas Kirkilas atkreipė dėmesį į Lietuvos pastangas Ukrainos atžvilgiu ir informavo apie parengtą Lietuvos paramos Ukrainai priemonių planą, pažymėjo šios Lietuvos iniciatyvos palankų vertinimas. EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas taip pat atkreipė dėmesį į Šengeno erdvės veikimo ir Kaliningrado tranzito problematiką.
Susitikimo metu plačiau aptarti su Europos Sąjungos (ES) migracijos krize susiję klausimai. EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas pristatė esamą padėtį Viduržemio jūros regione ir akcentavo stebimus sumažėjusius atvykstančių asmenų srautus (lyginant su 2015 ir 2016 metais), pažymėjo pažangą įgyvendinant Maltos deklaracijoje numatytas priemones Libijos atžvilgiu, bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis. Taip pat susitikime aptartos bendradarbiavimo su Turkija aktualijos, kartu akcentuojant vizų liberalizavimo Turkijos piliečių atžvilgiu problematiką.
ERK nariai domėjosi ES valstybėms narėms nustatytų perkėlimo kvotų, nelegalių migrantų grąžinimo į jų kilmės šalis, terminologijos, saugumo regione užtikrinimo klausimais. Susitikime pažymėtas poreikis aktyvinti ES valstybių narių veiksmus nelegalių migrantų grąžinimų aspektu, taip pat pabrėžta tinkamos terminologijos naudojimo migracijos valdysenos kontekste svarba. Generalinio direktorato atstovas akcentavo šiuo metu vykdomos Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos svarbą siekiant, kad ES migracijos politika būtų efektyvi ir nukreipta ne į ekonominius migrantus, bet į pabėgėlius. Komiteto nariams plačiau pristatyta būsimos Europos prieglobsčio sistemos esmė, atkreiptas dėmesys į ES valstybių narių solidarumo svarbą. Susitikime taip pat akcentuota ES valstybių narių, turinčių ES išorės sieną, atsakomybė, pažymėta būtinybė valstybėms narėms, įskaitant Lietuvą, užtikrinti tinkamą ES išorės sienos apsaugą. Generalinio direktorato atstovas taip pat atkreipė dėmesį į keitimosi informacija tarp ES valstybių narių svarbą, akcentavo balanso tarp ES piliečių saugumo ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimo poreikį.
 Susitikime dalyvavo ERK nariai Stasys Jakeliūnas, Aušra Maldeikienė, Rūta Miliūtė, Virginija Vingrienė, Egidijus Vareikis, Virgilijus Poderys.
Rengė:
Seimo Europos reikalų komiteto biuro patarėja
Vilma Greckaitė (tel. (8 5) 239 6864, el. p. vilma.greckaite@lrs.lt
Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą