2017 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis

V. Vingrienės sveikinimo žodis konferencijoje ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017

 Sveiki, kolegos ir bendro tikslo siekėjai,
 Nors tokiame renginyje Jus kaip Seimo narė sveikinu tik pirmą kartą, darnios ekonomikos ir tausaus išteklių vartojimo klausimas man niekuomet nebuvo svetimas. 
 Gyvename kritinio momento laikmečiu, kai negebėjimas priimti tinkamų ir skubių sprendimų gali sukelti negrįžtamus ir neigiamus pasaulinio masto pokyčius. Tokie sprendimai ir veiksmai – tai mūsų duoklė ir pareiga ateities kartoms. Atliekų tvarkymo sritis yra viena svarbiausių išteklių ir pramonės ekonomikos dalių, o Lietuva – matoma ir girdima šalis.
 Šiandienos tema – žiedinės (ciklinės) ekonomikos kontekstas, tai naujas europinės ekonomikos kelias, naujas iššūkis, o visų pirma, sakyčiau – labai įdomi ir svarbi galimybė, atverianti kelią naujoms perspektyvoms, kūrybiškumo ir augimo proveržiui. Tai ne tik atliekų tvarkymo, bet ir jų prevencijos, atnaujinimo, pakartotinio naudojimo reikalas, sprendžiantis tausaus išteklių naudojimo, apsirūpinimo jais problemas, sukuriantis sąlygas steigtis naujo pobūdžio verslams, atsirasti galimybei save realizuoti naujose srityse, kurti naujas darbo vietas, spręsti socialines problemas. Tai labai svarbi ir reikšminga perspektyva. Žalią šviesą jai uždegsime tik bendradarbiaudami visais įmanomais lygmenimis.
 Skatinu visus mus vengti nereikalingų konfliktų, konkurencinės kovos ar skundų aibės, ką neretai pastebi ir Seimo aplinkos apsaugos komitetas, ir linkiu kuo daugiau bendrų investicijų, iniciatyvų ir maksimalaus rezultato siekimo – linkiu visiems, dirbantiems atliekų tvarkymo srityje. Taip pat, nuo šiandien pagaliau pradėti iš tiesų siekti bendro tikslo, o į savo asmeninius verslus ar tarnybos postus žvelgti nepamirštant ir viešojo intereso bei visuotinės naudos. 
 Sėkmingo darbo šios konferencijos metu, naujų ir bendrų idėjų bei, neabejotina, pasiektų susitarimų ir kritinių situacijų sprendimo ir puikių rezultatų įgyvendinant bendrus rezultatus.
 Sveikinimo žodį Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko vardu tarė Virginija Vingrienė

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą