2017 m. lapkričio 23 d., ketvirtadienis

Susitikimas su Žemynos gatvės gyventojais

Seimo aplinkos komitete lankėsi Vilniaus Pašilaičių mikrorajono gyventojai. Žemynos gatvėje gyvenantys vilniečiai išsakė savo susirūpinimą ir abejones dėl statybų projekto, kuris mažų mažiausia kelia abejonių dėl savo reikalingumo. Projektas - Žemynos progimnazijos ir Vilniaus savivaldybės bendras užsakymas 4,000 kv. m sporto salės statybai. Numatyta, jog salėje treniruotųsi ir sportuotų ne tik Žemynos progimnazijos mokiniai bet ir Vilniaus krepšinio mokyklos jaunieji krepšininkai. Iš pirmo žvilgsnio projektas atrodo patrauklus ir reikalingas - juk vaikams būtinai reikia suteikti kuo didesnes galimybes užsiimti užklasine veikla, o ypač sportu. Tačiau paaiškėjus, kad projekte statomas objektas yra įvardijamas kaip sporto salė, bet galimai bus statomas visas 4,000 kv. m sporto kompleksas su 1,200 vietų žiūrovų tribūna ir LKL reikalavimus atitinkančia krepšinio sale, su dešimtimi kabinetų administracijai, ir… su 70 vietų automobilių stovėjimo aikštele. Numatomas kompleksas ne tik panaikintų aplink esančias žaliąsias erdves, bet ir reikalautų išrauti medžius, kuriuos sodino Žemynos progimnazijos mokiniai, o iškilęs 13 m aukščio pastatas užgožtų šalia esančių namų žemutinių aukštų langus. Dėl to į gyventojų butus patektų mažiau šviesos, o per langus tektų "grožėtis" metaliniu pastato fasadu. Svarbiausias klausimas - automobilių statymo vietos: kur gi pasistatytų automobilius visi, atvykę stebėti varžybų žiūrovai, žaidėjai ir jų tėveliai, treneriai? Apie autobusų privažiavimą nėra nei kalbos, nes gatvėse kamščiai susidaro jau dabar, kai į mokyklą ar iš jos keliauja moksleiviai. Ar tikrai 70 vietų stovėjimo aikštelės pakanka? O kas bus su oro užterštumu, triukšmu? Juk varžybos dažniausiai vyksta savaitgaliais. Gyventojai baiminasi, kad jų gyvenimo sąlygos dėl oro užterštumo, triukšmo, kamščių, kiemuose statomų automobilių ženkliai pablogės, taip pat žymiai sumažės jų turimų būstų kainos.

Savivaldybė laikosi savo pozicijos, kad tai bus tik sporto salė, nors Vilniaus savivaldybėje vykusiame atvirame susirinkime, matyt per neapdairumą, buvo paminėta, kad susirinkime dalyvauja ir būsimos krepšinio mokyklos direktorius. Pagal Orhuso konvenciją, gyventojai turi teisę į dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje, tad viešas susirinkimas savivaldybėje ir buvo vienas iš išpildytų šios konvencijos reikalavimų. Į užduotą klausimą, ar gyventojams pagal minėta konvenciją paprašius atlikti poveikio aplinkai vertinimą, savivaldybė sutiktų tai padaryti, savivaldybės atstovas pareiškė, kad tai nuspręs savivaldybė, tačiau iš karto pabrėžė, kad objektas projekte yra įvardintas kaip sporto salė, o sporto salei PAV nėra reikalingas. Kyla klausimas, ar tikrai nėra kitos vietos, kur tokį projektą įgyvendinant nereikėtų galvoti realybės neatitinkančio projekto pavadinimo vien tam, kad jį pastatyti, nežvelgiant į ilgojo laikotarpio padarinius, galimai kilometrines spūstis gatvėse, gyventojų ramybę ir sveikatą. Reikia tikėtis, kad savivaldybė vis dėlto ieškos kompromisinių šios situacijos sprendimo variantų, ir Vilniuje bus pastatyta krepšinio mokykla, kuria džiaugsimės visi, įskaitant ir Vilniaus Žemynos gatvės gyventojus, šiuo metu dedančius didžiules pastangas, kad projekto vystymas būtų sustabdytas.

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą